Kalendarium wydarzeń

Z kroniki parafialnej w Aulnay sous Bois…

dodano 2 października 2016

Polonijny Festiwal Piosenki «CosmoFest»

„Głos katolicki” przedstawia wydarzenia sprzed pół roku, które odbywały się w klasztornym wirydarzu domu prowincjalnego, mianowicie doroczny Polonijny Festiwal Piosenki «CosmoFest» połączony z dorocznym parafialnym piknikiem. Zapraszamy do lektury: M. WORONIECKI, «Wspomnienia Festiwalu w Aulnay sous Bois», GK LVIII[2016], nr 38[2653], s. 18-19.

Msza święta z kazaniem dla dzieci.

Czas wakacji już dawno za nami. Zaczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Powróciliśmy do naszych codziennych zajęć i obowiązków. W naszej parafii w Aulnay sous Bois jest bardzo dużo rodzin z dziećmi, które uczęszczają na lekcje religii i oczywiście przychodzą wraz z rodzicami na niedzielną Eucharystię. Są one wielkim skarbem Kościoła i naszej wspólnoty, lecz jak zrozumieć Mszę Świętą i wszystkie dziejące się podczas niej rzeczy…? Czasami i nam dorosłym przychodzi to z trudem. Żeby zachęcić najmłodszych do udziału we Mszach świętych, od kilku lat raz w miesiącu kapłan wygłasza homilię skierowaną do najmłodszych. Dzieci na czas kazania gromadzą się przed ołtarzem. W niedzielę 2 października odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym taka Msza Święta. Akurat przypadło w tym dniu wspomnienie Aniołów Stróżów. Każdemu z nas, gdy Pan Bóg nas stwarzał, dał oprócz duszy, również Anioła Stróża, a w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus odpowiadając na pytania Apostołów, którzy prosili Go – «Panie, przymnóż nam wiary» – mówi, że wiara jest bardzo ważna. Dzieci na lekcjach religii uczą się wiary w Boga. Uczą się, że Pan Bóg jest Duchem, przez co jest niewidzialny, lecz wierzymy w Niego, mimo że Go nie widzimy. A dziś podczas homilii skierowanej do najmłodszych naszych parafian, proboszcz ks. Roman Wrocławski, w oparciu o czytania i Ewangelię jeszcze dokładniej wyjaśniał dzieciom tę tajemnicę naszej wiary. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane przez księdza pytania, a potem same układały modlitwę wiernych. Modliły się w intencji rodziców, dziadków i rodzeństwa, ale też za chorych i za potrzebujących pomocy, bezdomnych i uchodźców. Otaczając ołtarz odmówiły wraz z księdzem i całą wspólnotą modlitwę «Ojcze nasz», po czym zanosząc znak pokoju, powróciły na swoje miejsca. Dostały też «zadanie domowe» na nadchodzący tydzień. Każde z dzieci miało narysować swojego Anioła Stróża i powiesić go nad swoim łóżkiem. Podczas Eucharystii, oprócz pieśni śpiewanych przez wszystkich wiernych, grały również na skrzypcach dwie młode parafianki – Paulina i Amelia, a na zakończenie Mszy świętej ks. Roman wraz z diakonem udzielił dzieciom specjalnego błogosławieństwa.
Elżbieta Noster

Ów fragment parafialnej kroniki zamieszcza „Głos katolicki”: E. NOSTER, «Homilia skierowana do najmłodszych», GK LVIII[2016], nr 37[2652], s. 19.

fot. Karolina Noster


« wróć do listy wszystkich wpisów