Kalendarium wydarzeń

Współbrat w Radzie kapłańskiej.

dodano 18 listopada 2016

Rada kapłańska, jak czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, to „zespół kapłanów, będący jakby senatem biskupa i reprezentującym prezbiterium. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego” (kan. 495 § 1). Zebranie takiej Rady odbyło się w piątek 18 listopada w domu diecezjalnym w Dijon: było to pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Kapłańskiej archidiecezji, w której uczestniczyli kapłani wybrani w październiku br. na trzyletnią kadencję 2016-2019. W tym dwudziestoosobowym gremium znaleźli się księża wybrani przez prezbiterium archidiecezji, księża z urzędu i z nominacji. Kapłanów pracujących w aglomeracji dijońskiej reprezentuje m.in. nasz Współbrat ks. Ryszard Fyda SChr, wybrany wraz z trzema innymi kapłanami. Należy tu dodać, iż ks. Ryszard w latach 2010-2013 był już członkiem tej diecezjalnej struktury.
Posiedzenie Rady Kapłańskiej rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył najstarszy wiekiem, emerytowany biblista ks. prof. Denis Marion. Następnie, pod przewodnictwem pasterza archidiecezji, abpa Rolanda Minneratha i wikariusza generalnego, ks. Erica Millot, odbyła się dalsza część posiedzenia z przerwą na wspólny obiad. W trakcie obrad dokonano wyboru czterech członków biura Rady, wybrano trzech członków Komisji do spraw duchowieństwa; po spotkaniu w podgrupach zgłoszono tematy, którymi zajmie się Rada obecnej kadencji na kolejnych posiedzeniach, wysłuchano propozycji zmiany jednego z punktów statusu Rady i bieżących informacji. Posiedzenie zakończyło się po godzinie 17:00.

« wróć do listy wszystkich wpisów