Kalendarium wydarzeń

«Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas…»

dodano 20 listopada 2016

Przypadająca w niedzielę 20 listopada 2016 r., uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wieńczy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, podczas którego uczyliśmy się być miłosiernymi tak, jak nasz Ojciec Niebieski jest miłosierny (por. Łk 6,36); uczyliśmy się dostrzegać w drugim człowieku brata, na którego trzeba spojrzeć z miłością i któremu trzeba przyjść z pomocą. Zakończenie tego świętego czasu i zamknięcie symbolicznych Bram Miłosierdzia, jak podkreśla się na każdym kroku, nie kończy czasu miłosierdzia w Kościele: ten czas winien być obecny zawsze i wszędzie… Kościół w Polsce Rok Święty oraz obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski kończy mocnym akcentem – AKTEM PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA wypowiedzianym w wigilię uroczystości przez polskich biskupów w sanktuarium łagiewnickim i powtórzonym nazajutrz w świątyniach w kraju i na emigracji, w których na modlitwie gromadzą się Polacy. Albowiem pragniemy poddać się pod słodkie panowanie Chrystusa i budować Jego królestwo na ziemi: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Uroczystość ta, to także nasze doroczne święto tytularne, zatem jako zakonna wspólnota, jako hufiec i przyboczna straż Chrystusa Króla, chcemy mieć swój udział w owym budowaniu królestwa Bożego, chcemy stoczyć duchowy bój o wychodźcze dusze, by żadna na obczyźnie się nie zagubiła. Zatem prosimy Was, drodzy Przyjaciele i Czytelnicy, o modlitewne wsparcie, by Jezus Chrystus, nasz Król i Zbawiciel, udzielał swojej łaski i błogosławieństwa.
Redakcja „Głosu katolickiego”, za co serdecznie jej dziękujemy, w numerze na Niedzielę Chrystusa Króla niemalże całą rubrykę pt. „Z Polonijnych wspomnień” poświęca naszej różnorakiej działalności duszpasterskiej:
•    «Dożynki w Lille», GK LVIII[2016], nr 40[2655], s. 17;
•    E. NOSTER, «Pożegnania i powitania w Aulnay sous Bois», GK LVIII[2016], nr 40[2655], s. 18-19;
•    R. FYDA, «Św. Elżbieta odwiedza „swoją” parafię», GK LVIII[2016], nr 40[2655], s. 14-15;
•    S. TOMOŃ, «Polonia całego świata na Jasnej Górze», GK LVIII[2016], nr 40[2655], s. 12-13;
•    T. T., «Obiad parafialny 2016», GK LVIII[2016], nr 40[2655], s. 18-19;
W różnorodny sposób przeżywaliśmy to święto w naszych wspólnotach domowych, formacyjnych, parafialnych zarówno w kraju, jak i na emigracji. Kilka migawek z naszej francusko-hiszpańskiej prowincji poniżej przedstawiamy…

PMK Rouvroy-Méricourt i parafia francuska Saint Joseph en Haute Deûle.

W polonijnych wspólnotach w Rouvroy i w Méricourt po komunii wybrzmiał Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana poparty gromkim śpiewem ku czci Chrystusa Króla. Można by rzec, że słowa hymnu „Chrystus Wodzem…” i współczesnej religijnej piosenki „Jesteś Królem…” to swoiste AMEN – niech się stanie królowanie Twoje, Chryste, w naszym życiu codziennym, rodzinnym i zawodowym, w pracy, nauce i odpoczynku… Natomiast we francuskiej parafii Saint Joseph en Haute Deûle do obchodów ku czci Chrystusa Króla włączono przypadający w tę niedzielę Journée Nationale du Secours Catholique (które nota bene obchodzi 70 rocznicę istnienia) oraz antycypowano święto patronki muzyki kościelnej. Lokalny oddział Secours Catholique (z Harnes) wraz z katechetami, dziećmi i muzycznym zespołem (którego członkom serdecznie podziękowano za muzyczne towarzyszenie w czasie niedzielnych Eucharystii w poprzedzający je sobotni wieczór) przygotował liturgię Mszy sprawowanej w kaplicy ste Anne w Harnes a gra orkiestry miejskiej z Fouquières lez Lens towarzyszyła niedzielnej modlitwie w miejscowym kościele st Vaast.

Polonijna wspólnota La Ricamarie – Beaulieu Roche la Molière.

Polonia z Saint Denis.

Wspólnota polonijna z Saint Denis gościła ks. Roberta Młynarczyka, kapłana archidiecezji krakowskiej, który pomagał młodym diecezji Saint Denis i ich duszpasterzom w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jego wizyta była związana ze spotkaniem  podsumowującym wspólne działania w czasie ŚDM i przypomniała piękne wydarzenia tamtych niezapomnianych lipcowych dni. Ks. Robert, który na co dzień jest wikariuszem parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni, rodzinnej parafii ks. Zbigniewa Wcisło SChr, miejscowego duszpasterza, przewodniczył Eucharystii dla Polonii i poprowadził nabożeństwo z Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

fot. Mateusz Michalik


Walencja.

W parafii Matki Boskiej Różańcowej w Walencji, siedzibie Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii odbyła się uroczysta Msza święta koncelebrowana przez koordynatora PMK, chrystusowca, ks. Czesława Pielę, zaproszonego księdza Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów i miejscowego proboszcza księdza José Polo Clemente. Uroczystość nawiązywała do wydarzeń, które miały miejsce w Ojczyźnie – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia oraz Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Zbiegła się ona również ze świętem patronalnym (tytularnym) Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Podczas Mszy odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne zakończone procesją wiernych do chrzcielnicy, ucałowaniem jej i uczynieniem znaku Krzyża świętego wodą chrzcielną. Po Komunii świętej, przed Najświętszym Sakramentem, odczytany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Zwieńczeniem uroczystości było braterskie spotkanie Polaków mieszkających w Walencji i okolicach, odśpiewanie hymnu narodowego, projekcja filmu «Dajcie nam księdza» oraz symboliczne podzielenie się chlebem specjalnie upieczonym na tę okazję.

info za: www.emigracja.episkopat.pl i www.emigracja.chrystusowcy.pl

Dzień skupienia i wspólnotowe świętowanie…

We wtorek po uroczystości spotkaliśmy się natomiast na dniu skupienia oraz wspólnotowym świętowaniu naszej tytularnej uroczystości w domu PMK im. Anny i Stanisława Kozłowskich w La Ferté-sous-Jouarre. Prowadzący nasze skupienie, ks. Krzysztof Antoń SChr, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Stargardzie podjął wiele wątków, które mają pomóc w pięknym przeżywaniu powołania. A były to refleksje o radości w życiu zakonnym i kapłańskim (co pięknie ujmuje bardzo znane i często powtarzane zdanie kard. Augusta Hlonda, by „świętość nasza była jasna, pogodna i radosna”), o potrzebie nieustannego budowania wspólnoty (by, tak jak mówił Założyciel, nie było między nami dali i byśmy stanowili jedno), o potrzebie ciągłego pytania Boga: „czego chcesz od nas Panie?” oraz poszukiwania na nie odpowiedzi – poszukiwania i wypełniania Jego woli w codzienności. Ufamy, że ów swoisty rachunek sumienia z ascetycznej konferencji i mszalnej homilii, chwile indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem zakończone wspólnym odmówieniem Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, w końcu uroczysta Msza Święta i braterska agapa zaowocują jeszcze większą gorliwością apostolską, by słowa zakonnego hymnu, który wspólnie odśpiewaliśmy, nieustannie realizowały się w naszym życiu i duszpasterskim posługiwaniu.

O świętowaniu Chrystusa Króla przeczytamy w tygodniku polskiej emigracji: «Chryste króluj, Chryste zwyciężaj!», GK LVIII[2016], nr 44[2659], s. 18-19.

« wróć do listy wszystkich wpisów