Kalendarium wydarzeń

…i w Fouquières-lez-Lens.

dodano 14 grudnia 2016

Każdego roku w środę przed świąteczną przerwą w nauce (w tym roku 14 grudnia) nasi młodzi parafianie uczęszczający na katechizację oraz ich katecheci przygotowują i przedstawiają jasełkowe przedstawienie w kościele st Vaast w Fouquières-lez-Lens. Mimo że jeszcze czas adwentowego czuwania i oczekiwania, odegrane sceny zwiastowania, Bożego Narodzenia i pokłonu pasterzy pozwalają na większe ‘zadziwienie się’ nad Bożą miłością do człowieka, która, jak śpiewamy w jednej z kolęd, „to sprawiła, że człowieka wywyższyła pod nieba empirejskie”. Albowiem Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek został przebóstwiony – miał udział w boskiej naturze (o czym nauczają Ojcowie Kościoła). Zatem chcemy w tych ostatnich dniach Adwentu napełnić serca wdzięcznością za tę niezmierzoną i nieskończoną miłość i dobroć Boga, który dla naszego zbawienia zechciał stać się jednym z nas i być prawdziwie EMMANUELEM = Bogiem z nami.
Na razie otrzymaliśmy z naszych francuskich parafii relacje jasełkowe (zauważmy jednak, że w jasełkach w Fouquières uczestniczyły dzieci polskiego pochodzenia, odgrywając nawet jedne z głównych ról). Niebawem będą pojawiać się relacje również ze wspólnot polonijnych, gdzie takie przedstawienia odbywają się rokrocznie w styczniu: przykładowo w Bruay i Argenteuil 15 stycznia, a w Houdain 29 stycznia 2017 r.

« wróć do listy wszystkich wpisów