Kalendarium wydarzeń

Spotkanie opłatkowe we Fréjus.

dodano 15 stycznia 2017

W niedzielę 15 stycznia br., wspólnota polonijna z Lazurowego Wybrzeża, zorganizowała pod egidą PZK Południowej Francji swoje doroczne opłatkowe spotkanie we Fréjus. Odbywało się ono w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy (i przy tej okazji podkreślić należy, że Kościół w Polsce zawsze towarzyszył polskim emigrantom, wspomagając duchowo w ich nowym miejscu pobytu, posyłając im polskiego duszpasterza, a zakonne wspólnoty Towarzystwa Chrystusowego oraz Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla mogą stanowić szczególny znak tej duchowej troski).
Spotkanie rozpoczęło się niemalże w samo południe Mszą Świętą w wypełnionym kościele św. Rocha we Fréjus pod przewodnictwem bpa Dominique Rey, ordynariusza diecezji Fréjus-Toulon (który chwilę wcześniej, po Eucharystii miejscowej wspólnoty francuskiej, pobłogosławił nową chrzcielnicę). Koncelebrowali: ks. Bogusław Brzyś Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, który wygłosił okolicznościowe kazanie, ks. Jan Ciągło SChr, przełożony francusko-hiszpańskiej prowincji chrystusowców i nasz duszpasterz, ks. Zbigniew Kret SChr.
Po Mszy zgromadzeni goście udali się do sali Hippolyte Fabre, udostępnionej przez merostwo we Fréjus, aby podzielić się opłatkiem i spożyć wspólny obiad. Głównym punktem tej części spotkania czyli tzw. gwoździem programu były Jasełka przygotowane przez polskie dzieci i koncert polskich kolęd. Obecnych było ponad 160 osób, które przybyły z całego południa Francji: z Nicei i Marsylii, z Tulonu i Fréjus, z Grimaud i Agay, z Saint Maxime i Saint Tropez, etc. Nie bez kozery wspólnota polska uznawana jest w tym regionie Francji za jedną z najbardziej dynamicznie działających w Kościele grup emigracyjnych, grup etnicznych.

Lidia Mailliet

Sprawozdanie przeczytamy także w „Głosie katolickim”: L. MAILLIET-WOŹNIAK, «Spotkanie opłatkowe we Fréjus», GK LVIII[2017], nr 4[2664], s. 18.

« wróć do listy wszystkich wpisów