Kalendarium wydarzeń

Módlmy się o beatyfikację Założyciela i Współzałożyciela…

dodano 15 lutego 2017

Kochani Czytelnicy,
Chcieliśmy Was zachęcić, zaprosić do gorliwej modlitwy w intencji beatyfikacji Ojców naszej zakonnej wspólnoty…, szczególnie w tych dniach w intencji beatyfikacji Kardynała Założyciela Augusta Hlonda. Albowiem za trzy tygodnie, 9 marca br., w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbędzie się dyskusja Komisji Teologicznej nad Positio super vita et virtutibus Sługi Bożego Augusta kard. Hlonda. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, positio będzie analizowane przez komisję kardynałów. Jeśli uzna ona heroiczność cnót naszego Założyciela sprawa trafi bezpośrednio do papieża. Po promulgacie przez niego dekretu o heroiczności cnót będzie można mówić o formalnym zakończeniu procesu. Wówczas do beatyfikacji będzie potrzebny cud, o który już trzeba się modlić, jak prosi wicepostulator sprawy ks. Bogusław Kozioł SChr.
Na portalu ekai ukazał się wywiad z ks. Bogusławem. O tym ważnym wydarzeniu informuje portal „Gościa Niedzielnego”, czasopisma powołanego przez kard. Hlonda, administratora apostolskiego Górnego Śląska i pierwszego biskupa diecezji katowickiej. Co tydzień ‘Nasz Dziennik’ będzie drukować teksty wyjęte z nauczania kard. Hlonda; jakże dzisiaj aktualne i wzywające do myślenia i działania po katolicku. Nas – chrystusowców, a także wszystkich ludzi dobrej woli nasz przełożony generalny prosi o modlitewny szturm. My natomiast chcemy do modlitwy zachęcić naszych Parafian i wszystkich odwiedzających nasze internetowe strony. W serwisie patrimonium zgromadzenia znajdziemy modlitwę o beatyfikację kard. Hlonda w różnych językach, umieściliśmy ją również w tegorocznym kolędowym biuletynie duszpasterskim.
Zapraszamy ponadto na wspomnianą internetową stronę (http://www.patrimonium.chrystusowcy.pl/), poświęconą osobom Założyciela i Współzałożyciela oraz Współbraci, którzy mocno zapisali się w historii zgromadzenia.
(info za informacją z serwisu zgromadzenia)

Zaproszenie do modlitwy ukazało się również w tygodniku polskiej emigracji: CHRYSTUSOWCY Z PROWINCJI MB CZĘSTOCHOWSKIEJ, «Zaproszenie do modlitwy o beatyfikację», GK LVIII[2017], nr 9[2669], s. 15. Zachętę do modlitwy umieszczono także w parafialnym periodyku jednej z francuskich wspólnot, w której duszpasterzujemy («Prions pour la béatification des pères fondateurs de Notre congrégation religieuse…», ‘Regard en marche’, n°239, s. 3), ponadto w kolejnym numerze wzmiankę o rezultacie dyskusji teologów nad Positio z podziękowaniem za modlitwę i wszelkie zaangażowanie w parafii (PÈRE TOMASZ SCHR, «Remerciements…», ‘Regard en marche’, n°240, s. 4).

« wróć do listy wszystkich wpisów