Kalendarium wydarzeń

Gala na recz odnowy kościoła st Joseph Beaulieu Roche la Molière.

dodano 5 lutego 2017

Na internetowych stronach polonijnej wspólnoty La Ricamarie – Beaulieu Roche la Molière znajdziemy apel o finansowe wsparcie renowacji kościoła st Joseph Beaulieu Roche la Molière, gdzie na modlitwie spotyka się miejscowa Polonia pod duchowym przewodem duszpasterza, ks. Zdzisława Początka SChr. W poszukiwaniu środków i funduszy podejmowane są różne inicjatywy. O jednej z nich, która odbywała się w pierwszą niedzielę lutego, pisze „Głos katolicki”: Z. CHARROIN, «Gala na rzecz odnowy kościoła», GK LVIII[2017], nr 8[2668], s. 18-19. Zatytułowana „Folklores et traditions polonaises”, pokazała polskie ludowe tańce i śpiewy i zgromadziła wielu ludzi (sala centrum kulturalnego l’Opsis wypełniona była do ostatniego miejsca). Polską kulturę prezentowały miejscowe polonijne stowarzyszenia taneczne i muzyczne: zespół muzyczny „Harmonia”, zespół taneczny „Syrena” wraz z dziecinną „Syrenką”, parafialny chór „Générations Polonaises”, stowarzyszenie charytatywne „Espoir – Nadzieja” i stowarzyszenie „Babdzia”. Zapraszamy zatem do lektury szczegółowego sprawozdania w „Głosie”, do obejrzenia fotogalerii, jak również do zaglądnięcia do całej fotograficznej kroniki tej parafii, gdyż obfituje ona w różnorodne i piękne wydarzenia.

« wróć do listy wszystkich wpisów