Kalendarium wydarzeń

Wielkopostne rekolekcje w polskiej parafii w Aulnay sous Bois.

dodano 30 marca 2017

Rekolekcje dla dzieci

Od piątku 24 do niedzieli 26 marca trwały w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne dla dzieci. Wygłosił je ksiądz Karol Rogasik TChr, duszpasterz Polonii angielskiej z Manchesteru. W piątkowy wieczór, po nabożeństwie Drogi Krzyżowej, dzieci wraz ze swymi rodzicami w czasie Mszy świętej wysłuchały specjalnej nauki rekolekcyjnej, opartej na symbolu przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim narodem wybranym,
czyli na tablicach z Dziesięcioma Przykazaniami. Ks. Karol przyrównał Dekalog do GPS-u, który wskazuje właściwą drogę kierowcom. Dekalog jest specyficzną nawigacją, kierującą nas drogą Zbawienia. Niestety często zbaczamy z tej drogi z powodu grzechów, które popełniamy. Konfesjonał jest jakby „kościelną łazienką”, w której możliwe jest wyprostowanie drogi poprzez oczyszczenie z grzechów.
W sobotę dzieci i rodzice uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na terenie ogrodu prowincji księży Chrystusowców. Każde dziecko przyniosło ze sobą z domu krzyż. W swej nauce ks. Karol podkreślił rolę Maryi w życiu Jezusa oraz naszym.
Podczas niedzielnej Mszy św. kończącej rekolekcje, ojciec rekolekcjonista za pomocą serca wykonanego z drewna, gwoździ i młotka, pokazał dzieciom w sposób obrazowy szkody, jakie grzechy powodują w ludzkim sercu. Po usunięciu gwoździ symbolizujących grzechy pozostają w sercu otwory. Jedynym sposobem na „załatanie” tych otworów jest spełnienie wszystkich warunków dobrej spowiedzi, a w szczególności szczerej obietnicy poprawy i zadośćuczynienia za wyrządzone zło. Na zakończenie liturgii, dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo, udzielone przez kapłanów znakiem krzyża na czole. Podczas ofiarowania i dziękczynienia dwie młode parafianki upiększały Mszę Świętą grą na skrzypcach. Po zakończonej Eucharystii parafianie mieli okazję porozmawiać z księdzem Karolem przy tradycyjnej niedzielnej kawie.
Dorośli parafianie będą mieli swoje rekolekcje od soboty 1 do wtorku 4 kwietnia, wygłoszone przez księdza profesora Pawła Bortkiewicza TChr z Poznania.
Czesław Noster

Niniejsze sprawozdanie ukazało się w wielkanocnym numerze „Głosu katolickiego”: CZ. NOSTER, «Rekolekcje dla dzieci w Aulnay sous Bois», GK LIX[2017], nr 15[2675], s. 18-19.

Rekolekcje z ks. Pawłem Bortkiewiczem SChr

W dniach od 1 do 4 kwietnia przeżywaliśmy w naszej wspólnocie czas rekolekcji wielkopostnych. Czas, który towarzyszy nam każdego roku. Każdy rok przynosi ze sobą nowe zdarzenia, wyzwania, nowe znaki. Bieżący rok jest wypełniony wspomnieniami dla nas katolików najważniejszymi – stuleciem objawień Fatimskich. Ale też jest bogaty w inne historyczne wydarzenia, których skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego. Wszystkie te wydarzenia i dzisiejszą rzeczywistość staramy się odczytać z pomocą Słowa Bożego, z pomocą tej interpretacji, którą daje nam Bóg przemawiający do nas poprzez słowa ojca rekolekcjonisty, ks. Pawła Bortkiewicza TChr. Pytamy dziś, czym jest wiara? Co znaczy wierzyć? Podczas kolejnych spotkań na nowo odkrywamy tę jakże oczywistą, lecz często zapominaną w dzisiejszym tempie życia, prawdę. Uwierzyć, to przyjąć daną rzecz w sposób bezwarunkowy – słyszymy z ust Księdza Pawła Bortkiewicza. Wierzyć, to wierzyć w coś, ale ze względu na kogoś. Dziś Chrystus przypomina nam tę istotę wiary, a wiara nasza nie jest zbiorem dogmatów, reguł, prawd, zasad. Wiara nasza jest bezgranicznym zawierzeniem Chrystusowi, który za nas umarł, który zmartwychwstał i który żyje. Podczas tych kolejnych rekolekcji w naszym życiu, pragniemy odnowić naszą wiarę i przyjąć to, co Bóg mówi do nas poprzez wydarzenia tego roku i poprzez swoje Słowo. Jest to taki swoisty dialog Boga z naszymi czasami. Jest to dialog Ewangelii z wydarzeniami, w których żyjemy. Co z tego dla nas wynika? Co z tego nadaje naszemu życiu sens? Staraliśmy się zrozumieć i odpowiedzieć sobie na te pytania podczas kolejnych dni tegorocznych rekolekcji.
Elżbieta Noster

« wróć do listy wszystkich wpisów