Kalendarium wydarzeń

Majowe skupienie w domu prowincjalnym.

dodano 16 maja 2017

Każdego miesiąca staramy się spotkać na dniu skupienia, wykorzystując chwile wspólnotowej i indywidualnej modlitwy w intencji nas samych, naszej posługi i powierzonych nam osób… W ten majowy, kiedy przeżywamy kolejne rocznice kapłańskich święceń, te większe i mniejsze, a szczególnie te jubileuszowe, ta modlitwa staje się jakby jeszcze bardziej żarliwa, by rzeczywiście Pan rozpalał w nas apostolski zapał i umacniał na drodze powołania. Zachęcały do niej i rozważania podjęte przez prowadzącego nasze skupienia ks. Krzysztofa Antonia SChr na temat świętości i jedności kapłańskiej, bo przecież, jak pisał w pierwszych Ustawach Założyciel, wstąpiliśmy do Towarzystwa Chrystusowego, aby przez wierne zachowywanie ślubów i życie modlitwy się uświęcić. A owo uświęcenie możemy osiągnąć dzięki nieustannemu dążeniu do zjednoczenia z Bogiem, budowaniu jedności i pokoju wokół siebie oraz byciu świadkiem Bożej obecności i działania w świecie. Jako jeden z wielu przykładów staje patron dnia, w którym spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, refleksji i adoracji – św. Andrzej Bobola i do którego naśladowania zachęca papież Pius XII w encyklice Invicti athletae Christi: „niech będzie nam przykładem męstwo św. Andrzeja Boboli. Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej wiary, zachowajmy ją i brońmy z całą mocą…” Bądźmy też jak on apostołami jedności (bo przecież jako testament pozostawił nam Założyciel wezwanie do jedności z arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa, której fragment odczytaliśmy podczas Mszy Świętej)…

« wróć do listy wszystkich wpisów