Kalendarium wydarzeń

Les grandes journées dans la vie de nos plus jeunes paroissiens… czyli o komunijnych uroczystościach słów kilkoro…

dodano 7 czerwca 2017

„Uroczysty dzień Komunii, jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu dziś objawił miłość swą.”
Słowa tej dosyć znanej religijnej piosenki na uroczystość pierwszokomunijną cisną się na usta każdego roku, gdy w naszych wspólnotach parafialnych ten wielki dzień przeżywamy, gdy stajemy się świadkami wielkich wydarzeń w życiu najmłodszych Parafian, którzy po raz pierwszy w pełni uczestniczą w Eucharystii czy odnawiają chrzcielne przyrzeczenia i wyznają wiarę, której prawdy poznawali w czasie katechizacji. Uświadamiamy sobie po raz kolejny, że Bóg nieustannie pragnie nas obdarzać swoją miłością, dobrocią i łaską a jednocześnie zdajemy sobie sprawę o naszej niegodności i potrzebie bycia otwartym na Boże dary i za nie wdzięcznym… Potrzebujemy zatem mocy, światła i darów Ducha Świętego, ponieważ tylko z Jego pomocą możemy wyznać, że Panem jest Jezus (por. 1 Kor 12,3b) i to On nam przychodzi z pomocą, nas wspiera, wstawia się za nami i przyczynia w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (por. Rz 8,26). Zatem nic dziwnego, że uroczystości komunijne w wielu wspólnotach odbywają się w święta wieńczące czas paschalnej pięćdziesiątnicy – w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego…
•    tak stało się we francuskiej parafii Saint Joseph en Haute Deûle, gdzie w kilkunastoosobowych grupach do Pierwszej Komunii i Profession de Foi były również dzieci polonijne, stanowiące kolejne pokolenia polskich emigrantów przybywających do pracy w kopalniach i jednocześnie regularnie uczestniczące w ‘polskich’ Mszach w kościele św. Ludwika w Rouvroy czy kaplicy św. Andrzeja Boboli w Méricourt-Maroc. Opis wydarzenia znajdziemy również w parafialnym miesięczniku: «Première Eucharistie», ‘Regard en Marche’ n°242, s. 13. Ów periodyk przekazuje i inne relacje – z przygotowania do Pierwszej Komunii i Profession de Foi («Temps forts», ‘Regard en Marche’ n°242, s. 4; «Sacrement des malades», ‘Regard en Marche’ n°242, s. 14);
•    uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego tradycyjnie wyznaczają daty Pierwszej Komunii Świętej i Profession de Foi w polonijnej wspólnocie w Bruay La Buissière – odpowiednio w kaplicach w Houdain i w Bruay;
•    w ostatnią niedzielę maja (tę pomiędzy wspomnianymi uroczystościami) dwie dziewczynki, które choć po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiły kilka tygodni wcześniej w Ojczyźnie, dzieliły radość z przyjęcia Pana Jezusa do swego serca z parafianami z Dunkierki i Boulogne sur Mer, z którymi wzrastały w wierze, nadziei i miłości, a którzy towarzyszyli im modlitwą w czasie przygotowania do tego ważnego wydarzenia odbywającego się nota bene w tej wspólnocie;
•    w Dzień Zielonych Świąt w kościele Saint Denys de l’Estrée po raz pierwszy w pełni we Mszy Świętej uczestniczyła jedenastoosobowa grupa polonijnych dziewcząt i chłopców;
•    podobnie było w kościele św. Józefa w Aulnay sous Bois, gdzie do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 22 dzieci z polskich rodzin, ponadto tego samego dnia ta świątynia była miejscem uroczystego Profession de Foi tamtejszej francuskiej parafii, zaś tydzień później – Pierwszej Komunii;
•    również w uroczystość Zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii polonijne dzieci z Beaulieu Roche de la Molière;
•    w tym dniu i w kościele św. Bernadety w Argenteuil odbywała się Pierwsza Komunia Święta;
•    w ów dzień komunijna uroczystość odbywała się też w kościele MB Częstochowskiej w Roubaix;
•    Zesłanie Ducha Świętego AD 2017 zapamięta także dwójka dzieci z rodzin polskiego pochodzenia, które uczestniczyły w katechizacji w Guesnain, bo dla nich to też dzień ich pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii (dodajmy, że w świątyniach miejscowej parafii francuskiej, do której należy Guesnain od połowy maja odbywają się celebracje Pierwszej Komunii i Profession de Foi);
•    podobnie ten dzień zapamiętają dzieci z Alcalá de Henares, które po raz w pełni uczestniczyły w Eucharystii;
•    VII Niedziela Wielkanocy (Pierwsza Komunia) i Niedziela Trójcy Przenajświętszej (Profession de Foi) wyznaczały ramy czasowe tych wydarzeń we francuskiej parafii Saint Vincent de Paul en Ostrevant;
•    Polonia z Lazurowego Wybrzeża odbywającą się w Niedzielę Najświętszej Trójcy uroczystość komunijną połączyła razem z dorocznym festynem parafialnym;
•    i w Lotaryngii, gdzie posługuje ks. Stanisław Sokół SChr miał miejsce ów piękny dzień;

Nasza zbiorcza relacja o komunijnych uroczystościach we Francji ukazała się w pierwszym wakacyjnym numerze tygodnika polskiej emigracji: T. MIKULAK, «O komunijnych uroczystościach u Chrystusowców», GK LIX[2017], nr 25[2685], s. 16-17.

na fotografiach:
- komunijna uroczystość w Dunkierce – fot. Dariusz Reluga;
- Pierwsza Komunia Święta w Aulnay sous Bois – fot. Jacques Murawski;
- Pierwsza Komunia Święta w Houdain;
- Profession de Foi w Bruay La Buissière;
- Pierwsza Komunia Święta w Saint Denis – fot. Jarosław Roś;
- Pierwsza Komunia Święta w Fouquières lez Lens – fot. Robert Rykała;
- Profession de Foi w Harnes – fot. Robert Rykała;
- pierwszokomunijne dzieci z Argenteuil - fot. Sławomir Janicki;
- rocznicowe dzieci z Argenteuil - fot. Sławomir Janicki;
- Pierwsza Komunia Święta w Beaulieu Roche de la Molière;
- Pierwsza Komunia Święta w Montigny en Ostrevent;
- komunijne uroczystości w Roubaix;

Pierwsza Komunia Święta w Aulnay sous Bois w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest.
Świętujemy dzisiaj 4 czerwca w całym Kościele uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Każdy z nas otrzymał Ducha Świętego po raz pierwszy w momencie chrztu. To właśnie Duch Święty, czyli trzecia Osoba Boska uzdalnia nas do wiary, do modlitwy i rozumienia Bożego słowa. Bez Ducha Świętego nikt nie może wypowiedzieć, że Jezus jest Panem. Przynosimy dzisiaj do ołtarza przede wszystkim nas samych, nasze życie, nasze radości i kłopoty. Otwieramy swe serca przed Bogiem ofiarowując Mu to, z czym przyszliśmy, a w naszych sercach jest dzisiaj wiele radości, którą przeżywamy z dziećmi z naszej wspólnoty i z ich rodzinami. Bowiem w tym, jakże uroczystym i radosnym dniu, dwadzieścia dwoje dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swojego serca w Pierwszej Komunii Świętej. Długo czekały na tę chwilę. Wiele godzin spędziły przez trzy lata na lekcjach religii, poznając prawdę o Bogu i Kościele. Od najmłodszych lat wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły w niedzielnych Mszach Świętych, nabożeństwach, rekolekcjach, czy innego rodzaju uroczystościach, jakie odbywały się w naszej parafii, poznając w ten sposób Pana Jezusa i zaprzyjaźniając się z Nim. Aż nadszedł ten upragniony dzień, w którym Pan Jezus już na zawsze zamieszka w tych jeszcze małych, lecz gorących i pełnych miłości serduszkach naszych dzieci. Świątynia udekorowana kwiatami, dzieci odświętnie ubrane w białe alby a dorośli tak bardzo wzruszeni, gdy usłyszeli prośbę swoich córek i synów, skierowaną do kapłana o błogosławieństwo na „drogę do ołtarza i rozpoczynającą się wędrówkę z Panem Jezusem przez życie aż do niebiańskiej ojczyzny”. Rodzice, przed rozpoczęciem Mszy świętej, stojąc przy swoich dzieciach ze wzruszeniem błogosławili swoje córki i synów, czyniąc znak krzyża na ich czołach. Uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. proboszcz Roman Wrocławski SChr, w asyście swojego współpracownika, ks. wikarego Ryszarda Kaczora SChr i gościa z Polski, diakona Daniela z diecezji rzeszowskiej. Każde z dzieci czynnie uczestniczyło w Eucharystii poprzez czytania, śpiew i modlitwy, czy niesienie darów w procesji. Aż nadszedł ten tak długo oczekiwany moment, gdy uklęknąwszy mogły spotkać się z Jezusem w Komunii Świętej, przyjmując Go po raz pierwszy do swojego serca. W niejednych oczach rodziców, dziadków, czy chrzestnych zabłysła w tym momencie łza wzruszenia, ale też wielkiej dumy i radości. Przecież w tym momencie dokonywała się kolejna tajemnica naszej wiary i wysiłku, jaki włożyli rodzice i ksiądz katecheta Roman Wrocławski, aby dziś dzieci mogły spotkać się z Jezusem. A swoją wdzięczność za spotkanie z Bogiem żywym w Komunii świętej, dzieci pięknie wyraziły śpiewając piosenkę „Ofiaruję Tobie Panie”. Na pamiątkę dzisiejszego dnia, dzieci z rąk duszpasterzy dostały poświęcone obrazki i Pismo Święte, a po zakończeniu Eucharystii nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcie. Rodzice przynosząc kiedyś swoje dzieci do chrztu, zobowiązali się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Te dzieci, które dzisiaj przystąpiły po raz pierwszy do Komunii świętej, są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętali i starannie i szczerze go wypełnili, i z pewnością nadal będą otaczać je ciepłem rodzicielskiej miłości i dawać przykład chrześcijańskiego życia. A dzieciom życzymy, aby zawsze były tak piękne i radosne jak w dniu Pierwszej Komunii Świętej i pamiętały na całe życie, że Pan Jezus was kocha.
Elżbieta Noster

Powyższą relację przeczytamy w „Głosie katolickim”: E. NOSTER, «I Komunia św. w Aulnay sous Bois», GK LIX[2017], nr 24[2684], s. 14-15.

«Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim» (Pierwsza Komunia Święta w Argenteuil)

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 4 czerwca br., dwadzieścioro dwoje dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej oraz piętnaścioro, świętujących rocznicę przyjęcia Pana Jezusa do serca ze śpiewem na ustach tej pięknej pieśni, którą zatytułowana jest niniejsza relacja, weszło do kościoła Świętej Bernadetty w Argenteuil. Rodzice, pełni obaw o ładną pogodę, z niepewnością spoglądali w niebo: deszcz jednak nie spadł, a Pan Bóg, jak co roku, pobłogosławił ten szczególny dzień piękną, słoneczną pogodą, pełną promieni słońca… Szczególnie wzruszającym momentem była prośba dzieci na początku Mszy o błogosławieństwo rodziców: „Błogosław Ojcze ,Błogosław Matko dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z braćmi moimi!” Piękny to zwyczaj, choć przez wielu dzisiaj zapomniany i niepraktykowany. Dzieci nie tylko pamiętały o błogosławieństwie, ale także pięknie podziękowały swym rodzicielom za wychowanie w wierze chrześcijańskiej i ciągłą opiekę. Piękne słowa piosenki, „Mój Dobry Boże, pełen chwał / Żeś mi takich rodziców dał / Modlitwę dziękczynienia Ci przynoszę. / Za mojej ogród mamy czar / I za tatusia mego dar / Dziękując, chcę Ci śpiewać Alleluja”, wyśpiewane a cappella, przez Mayę, Angelinę i Kamila, wywołały łzy wzruszenia na wielu twarzach. A wręczone każdej mamie białe róże a ojcom piękne zapakowane i pobłogosławione przez księdza chlebki na długo pozostaną w sercach wszystkich obecnych rodziców. Podczas Mszy Świętej swoje słowo do dzieci i rodziców skierował ks. proboszcz Antoni Ptaszkowski SChr. W kazaniu tłumaczył wszystkim, że życie bez Boga jest jak przebywanie w ciemnym pokoju, pełnym kosztowności. Niby mamy wszystko, wszystkie bogactwa tego świata, ale nie możemy z nich skorzystać, bo nie ma światła, które wskaże nam drogę. Tym światłem, drogowskazem jest Bóg, który udziela nam Ducha Świętego, otwierającego oczy i rozświetlającego serca. Nie bez przyczyny Pierwsza Komunia Święta w Argenteuil obchodzona jest właśnie w Zesłanie Ducha Świętego. Dzieci, przystępując do komunii z zapaloną świecą, nie są same, bo towarzyszy im Duch Święty… Ksiądz Antoni, przypomniał też wszystkim rodzicom o ciążącej na nich odpowiedzialności za religijne wychowanie swoich dzieci, za pokazanie im Boga: mówił, że na lekcjach katechezy dzieci poznają tylko drogę do Pana Boga, zostają ukierunkowane, zaś do rodziców należy zadbanie aby na tej drodze pozostały do końca swego życia. Od tego obowiązku nie zwolni ich ani codzienna krzątanina, ani pogoń za lepszym bytem. Składamy podziękowania naszemu duszpasterzowi za trud i wysiłek włożony w przygotowanie dzieci do sakramentu Eucharystii, jak również za uśmiech, cierpliwość i nieustanne wsparcie na lekcjach religii.
Oto lista dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą: Angelika Bednarz, Paula Barrault, Adrian Chajrych, Olivia Czuk, Jeanette Firosz, Angelina Gnieciak, Lili Hasiak, Kacper Krupka, Damian Miśko, Patrick Misztal, Magdalena Niedbała, Julia Olszowy, Kamil Piechowski, Julia Pliś, Klaudia Pliś, Olivia Ptaszyńska, Maya Rogoż, Zina Rusinek, Amelia Skowrońska, Igor Stanios, Alicja Wątroba, Jessica Wybranowski
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej: Olivia Bajor, Patrycja Bajor, Nicolas Cieślak, Kevin Dąbek, Victor Firosz, Jakub Janusz, Olivier Kuryłowicz, Tobiasz Łojek, Katarzyna Ościk, Jan Paszek, Kacper Ruszała, Julia Piszczek, Alexander Wańkowicz, Alicja Wcisło, Klaudia Wysocka
Małgorzata Ruszała

A sprawozdanie także ukazało się w „Głosie katolickim”: M. RUSZAŁA, «I Komunia święta w Argenteuil», GK LIX[2017], nr 24[2684], s. 19.

« wróć do listy wszystkich wpisów