Kalendarium wydarzeń

Modlitewny apostolat «Margaretka» dociera do wspólnoty polonijnej w Walencji.

dodano 25 września 2017

O potrzebie modlitwy w intencji kapłanów, naszych duszpasterzy oraz powołań do służby Bożej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Pan Jezus przypomina nieustannie, że „żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żebywa wyprawił robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,37n; Łk 10,2). My, chrystusowcy każdego dnia prosimy w intencji Polonii, by nigdy nie zabrakło tych, którzy będą przyprowadzać do Boga zagubione dusze wychodźcze: „pozwól nam pójść do nich [do Polaków poza granicami Ojczyzny], rozbudzić w nich wiarę ojców i zgromadzić z wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca. Spraw też Panie, by braciom naszym za granicą nie zabrakło dobrych pasterzy, gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec. Tym zaś, którzy są stróżami Twej owczarni, daj siłę znosić «ciężar dnia i spiekoty»”. Nasz zakonny referat powołaniowy od kilku lat proponuje duchową adopcję powołanych czyli codzienną modlitwę za młodego człowieka, którego Pan powołuje do Towarzystwa Chrystusowego, by ten z odwagą i radością odpowiedział na to Boże zaproszenie. O tej duchowej adopcji mówili nasi klerycy w czasie majowych praktyk duszpasterskich przed dwoma i trzema laty. Inną, konkretną formą modlitwy za kapłanów jest modlitewny ruch Margaretek (http://margaretka.org.pl/). Jest to codzienna modlitwa za wybranego kapłana podejmowana przez siedem osób (jedna osoba raz w tygodniu). Składa się ona z krótkiego wstępu, Wierzę w Boga, siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo. Choć to modlitwa dość prosta i krótka, jednakże zobowiązanie jest mocne, ponieważ osoby z Margaretki decydują się modlić do końca swego życia. Zatem nie jest to sprawa błaha, ale poważna i odpowiedzialna decyzja wraz z przyrzeczeniem. Na szczęście nie brakuje chętnych podjęcia się tego zobowiązania: w ostatnich dniach września 2017 roku taka Margaretka zawiązała się we wspólnocie polonijnej z Walencji – grupa osób postanowiła modlić się za swojego duszpasterza, ks. Czesława Pielę SChr, o czym poczytamy w internetowym serwisie PMK w Hiszpanii.

« wróć do listy wszystkich wpisów