Kalendarium wydarzeń

Różańcowy miesiąc AD 2017 w naszej prowincji.

dodano 7 października 2017

Oto kilka myśli naszego Założyciela, kard. Augusta Hlonda, dotyczących różańcowej modlitwy:
•    „Modlitwa różańcowa jest modlitwą potężną. Każdy Polak powinien odmawiać różaniec. Bądźcie i wy szerzycielami różańca. Tą bronią pokonamy zło.
•    Na drogę swych posłannictw zabierzcie różaniec i niech was otacza opieką ta Zwycięska Pani, która także za dni naszych ściera swą dziewiczą stopą głowę węża kusiciela.
•    Różaniec święty to zbroja duchowa dawnych i nowych czasów. Odbywajcie swoje nabożeństwa różańcowe i ten różaniec odmawiajcie gorliwiej niż kiedykolwiek.
•    Nie tylko w miesiącu październiku odmawiajmy różaniec, ale ten pobożny zwyczaj przeniesie się na miesiąc następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta modlitwa stanie się naszym ulubionym zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach, kaplicach, i owszem, niech jej szept słyszany będzie w domach rodzinnych i warsztatach pracy.
•    Różaniec nas zbawi, różaniec wesprze w trudach codziennego życia. Wróćmy do różańca na co dzień, a odnajdziemy pokój Chrystusowy, jakiego „świat dać nie może.”
•    Dzisiaj, gdy nadchodzi godzina, że wszystko jest w rękach Matki Najświętszej, błagajmy Ją o ratunek dla świata codzienną różańcową modlitwą, a Ona zwiastunka życia – poprowadzi nas do Zbawiciela.
•    Niech was ma w swej opiece wszechmocnej wniebowzięta Królowa Polski i wszechświata! Czcijcie Ją serdecznie i codziennie odmawiajcie jej święty różaniec.”
Przytaczamy je, aby Was zachęcić kochani Przyjaciele i Czytelnicy do wzięcia różańca, medytowania tajemnic z życia Chrystusa i Jego Matki i w tej modlitwie powierzania Bogu intencji własnych, całego Kościoła i świata, jednocześnie ośmielając się prosić o choćby jeden dziesiątek w intencjach naszej posługi na francuskiej, hiszpańskiej i greckiej ziemi… W naszych wspólnotach słychać szept odmawianych, powtarzanych Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, gromadzimy się w naszych kościołach i kaplicach na wspólnym rozważaniu tajemnic radosnych, światła, bolesnych czy chwalebnych różańca świętego, działają parafialne koła różańcowe (te z północnej Francji spotkały się 10 października na dniu skupienia, o czym w kolejnej informacji), włączyliśmy się w organizowaną w naszej Ojczyźnie akcję «Różaniec do granic» (http://rozaniecdogranic.pl/start), o czym informuje serwis www PMK w Hiszpanii, z początkiem miesiąca Polonia z okolic Saint Étienne ze swoim duszpasterzem, ks. Zdzisławem Początkiem SChr, uczestniczyła w dorocznej pielgrzymce do bazyliki Notre Dame de Fourvière w Lyonie, o czym też przeczytamy w tygodniuku polskiej emigracji: M. PARDIAK, «Jak dobrze Twym dzieckiem być», GK LIX[2017], nr 36[2696], s. 18 i zorganizowała piękne obchody święta NMP Różańcowej.

« wróć do listy wszystkich wpisów