Kalendarium wydarzeń

Świąteczne pozdrowienia…

dodano 25 grudnia 2017

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
(Karol Wojtyła)

Gdy w ten piękny Bożonarodzeniowy czas zaglądamy do betlejemskiej groty, pragniemy kontemplować nieskończoną miłość Boga do człowieka, która, jak śpiewamy w jednej z kolęd, sprawiła jego wywyższenie i przebóstwienie. Jednocześnie chcemy podziękować Bogu za ten dar Jego miłości a Jego chwalić i uwielbiać…
Ze słowami dziękczynienia i uwielbienia płynie szept modlitwy, aby Bóg, który stał się człowiekiem, udzielał obficie swojej łaski i błogosławieństwa na co dzień.

Błogosławionych, pełnych pokoju i radości Świąt Narodzenia Pańskiego!
chrystusowcy z prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Razem ze świątecznymi pozdrowieniami kierujemy zaproszenie do wirtualnych odwiedzin naszych wspólnot, gdzie można już podziwiać świąteczne dekoracje świątyń i domów a także zobaczyć jak te Święta przeżywano w konkretnych wspólnotach…
•    występ polskich dzieci z Parque Miraflores, może jeszcze przedświąteczny, ale na pewno w świątecznej atmosferze;
•    szopka w kaplicy Montcel w La Ricamarie;
•    szopka w kościele św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej i kaplicy św. Józefa Cottolengo w Dijon;
•    opłatkowe spotkanie Polonii z Walencji w IV niedzielę Adwentu, która w bieżącym roku zbiegła się z dniem Wigilii Bożego Narodzenia;
•    Msza Święta w noc Bożego Narodzenia w Lallaing;
•    Pasterka w kościele st Joseph w Beaulieu Roche la Molière;
•    błogosławieństwo wina w święto św. Jana w Beaulieu oraz w Alcalá de Henares;
•    koncert kolęd w kościele st Joseph w Beaulieu Roche la Molière i w kaplicy Les Gautherets w Saint Vallier w wykonaniu chóru „Les Générations Polonaises Polskie Pokolenia”;;
•    u progu roku w domu prowincjalnym sercanek w Fouquières lès Béthune rokrocznie odbywa się wspólne kolędowanie sióstr i kapłanów (chrystusowców z Bruay La Buissière, którzy każdego dnia sprawują w tym domu Eucharystię) wraz z błogosławieniem zakonnych cel, a zapis tego wszystkiego znalazł się w „Głosie katolickim”: SIOSTRY SERCANKI, «Kolędowanie w Fouquières les Béthune», GK LIX[2018], nr 4[2709], s. 18;
•    uroczystość Objawienia Pańskiego we wspólnocie La Ricamarie – Roche la Molière, co zauważył też tygodnik polskiej emigracji (Z. CHARROIN, «Święto Trzech Króli», GK LIX[2018], nr 4[2709], s. 15) i we francuskiej parafii Saint Vincent de Paul en Ostrevant;
•    wspólne kolędowanie z dziećmi w Alcalá de Henares;
•    noworoczne spotkanie wspólnoty La Ricamarie – Roche la Molière oraz Les Gautherets;
•    jasełka i szkolna ‘Gwiazdka’ w Argenteuil (M. RUSZAŁA, «Jasełkowo-gwiazdkowe spotkanie w Argenteuil», GK LIX[2018], nr 6[2711], s. 16-17);
•    ‘żywa’ szopka w kaplicy NSPJ w Bruay La Buissière i w Salle des Fêtes w Houdain (ta druga połączona z pokazem tańców ludowych przez starszych i młodszych parafian);
•    jasełka odbywały się również w Lille: UCZESTNICY – PARAFIANIE, «Jasełka w Lille», GK LIX[2018], nr 6[2711], s. 18-19;
•    facebookowy profil parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Paryżu ‘Concorde’ przedstawia migawki filmowe i fotograficzne z koncertu kolęd, podczas którego zaprezentował się dziecięcy zespół „Miriamki” z PMK Saint Denis: 1, 2;
•    zabawa choinkowa w szkole polskiej w Aulnay sous Bois;
•    opłatkowe spotkanie wspólnoty z Saint Denis w Montmorency połączone z kolędowaniem całych rodzin, co opisują i dokumentują na swoim internetowym portalu obecne na spotkaniu Siostry Serafitki;
•    w ostatnią niedzielę stycznia na wspólnym kolędowaniu zebrali się u ks. Władysława Dobrocia SChr, duszpasterza Polaków w Dunkierce i kapelana osiemnastokołowców – kapelana kierowców ciężarówek Polacy z Dunkierki i Boulogne-sur-Mer, Calais i Montigny en Ostrevent, szoferzy a nawet goście z Belgii: MDZ, «Spotkanie opłatkowe w Dunkierce», GK LIX[2018], nr 7[2712], s. 18-19;
•    spotkanie chórów polonijnych w kościele św. Józefa w Aulnay sous Bois i koncert kolęd;
•    parafialne, noworoczne obiady i bale karnawałowe w La Ricamarie, Le Creusot, Aulnay sous Bois i Saint Denis;
•    «Soirée Crêpes (naleśnikowa wieczerza)» w parafii Świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej w Dijon w dniu święta Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni;
•    jeszcze o jednym koncercie tu wspominamy: mianowicie gospelowym koncercie charytatywnym w pierwszą niedzielę lutego 2018 roku zorganizowanym przez stowarzyszenie «Espoir – Nadzieja» działającego przy wspólnocie La Ricamarie – Beaulieu Roche la Molière.

Nasze résumé ukazało się w jednym z wielkopostnych numerów emigracyjnego periodyku: T. MIKULAK, «Z Internetowej Kroniki Chrystusowców», GK LIX[2018], nr 8[2713], s. 18-19.

« wróć do listy wszystkich wpisów