Kalendarium wydarzeń

104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Dijon

dodano 14 stycznia 2018

„‘Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!’ (Kpł 19,34) [...] Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43)”. Tymi słowami papież Franciszek rozpoczyna swoje orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który po raz 104 obchodziliśmy w Kościele w niedzielę 14 stycznia br. Duszpasterstwo Migrantów archidiecezji Dijon zorganizowało spotkanie i Mszę Narodów w parafii św. papieża Jana XXIII, w kościele św. Bernardety w dijońskiej dzielnicy Grésilles.
Tradycyjnie już, pół godziny przed Mszą Świętą głos zabrał pasterz archidiecezji, abp Roland Minnerath poruszając temat fenomenu migracji w świecie, jego przyczyny i spojrzenie państwa i Kościoła na przybyszów. W szczególności omówił bardzo konkretne postulaty – odpowiedź Kościoła i ludzi wierzących na fenomen światowej migracji, wyrażone przez papieża Franciszka w orędziu na dzień migranta, którego hasłem były czasowniki: «Przyjmować, chronić, promować, integrować [migrantów i uchodźców]». O godz. 11:00 rozpoczęła się koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył abp Minnerath. W koncelebrze znaleźli się duszpasterze parafii – jej proboszcz, ks. Jérôme Richon i wikariusz, ks. Bonaventure Ofori, kapelani wspólnot etnicznych – wietnamskiej, ks. Joseph Mai, polskiej, ks. Ryszard Fyda SChr i portugalskiej, ks. Claude Andriot oraz księża emeryci. Asystował diakon Gaby Roy. Po prezentacji różnorodności zgromadzonych i wzajemnym powitaniu, szczególnymi oklaskami przywitano nowoprzybyłą i przyjętą rodzinę z Mongolii. Przez śpiew, czytania i modlitwę wspólnoty narodowe ubogacały liturgię, m.in. Polki – p. Ewelina Rucyk-Perez przeczytała pierwsze czytanie, a p. Beata Piątkowska przyniosła w procesji dar ołtarza. Ks. Arcybiskup wygłosił również okolicznościową homilię, w której skupił się na pierwszym czytaniu i Ewangelii: wychodząc od powołania Samuela i uczniów Jana Chrzciciela, którzy spotkali Jezusa, mówił o byciu uczniem Chrystusa, które jest codziennym kroczeniem za Mistrzem wskazującym drogę i plan Boży. Zamiar Boży, mówił homilista, to zrealizowanie uniwersalnej wspólnoty całej ludzkości. Wspólnota ta budowana jest w Kościele, który nie zna granic, w którym nie ma obcych, cudzoziemców. Jesteśmy Kościołem ‘Piędziesiątnicy’ Kościoł jest sakramentem jedności, znakiem i środkiem przez który realizuje sie Boży plan wobec ludzkości i świata. Kroczymy za Chrystusem ‘Nowym Człowiekiem’ upodabniając się do Niego, gdy otwieramy się jedni na drugich, wzrastamy we wzajemnej miłości, z różnorodności czynimy jedność i przyczyniamy się do budowania powszechnego braterstwa i lepszego świata. W królestwie Bożym znikną wszelkie podziały i różnice. Po Mszy parafianie podjęli gości tradycyjną lampką wina, a następnie chętni przeszli do sali parafialnej na wspólnotowy obiad. Spotkanie zakończyło się projekcją filmu – świadectw nieletnich emigrantów.

O dniu migranta w Dijon przeczytamy w „Głosie katolickim”: R. FYDA, «Dzień Migranta i Uchodźcy w Dijon», GK LIX[2018], nr 4[2709], s. 14.

« wróć do listy wszystkich wpisów