Kalendarium wydarzeń

Dzień Życia Konsekrowanego

dodano 2 lutego 2018

Od ponad 20 lat w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu w wielu miejscach na świecie osoby, które postanowiły naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego i obrały tę szczególną formę życia całkowitego poświęcenia Panu bądź w instytutach życia konsekrowanego, bądź stowarzyszeniach życia apostolskiego, bądź instytutach świeckich, bądź też przeżywając swoją konsekrację jako dziewice czy wdowy konsekrowane gromadzą się na wspólnej modlitwie.
Siostry Serafitki z Montmorency i Deuil la Barre na swoim blogu przedstawiają wspólną modlitwę z polskimi parafianami z Saint Denis pod przewodnictwem chrystusowca, ks. Zbigniewa Wcisło SChr.

Obchody w Dijon

„i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale…”
(z IV Modlitwy eucharystycznej)

W piątek 2 lutego br., w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony w święto Ofiarowania Pańskiego, reprezentanci zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, stowarzyszeń kapłańskich jak Prado i Oratorium, wdowy i dziewice konsekrowane, spotkali się w domu diecezjalnym w Dijon, by wspólnie przeżyć dzień im poświęcony. Wśród przybyłych zakonnic i zakonników warto zaznaczyć obecność Polaków, dwóch polskich Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z klasztoru przy Sanktuarium Dzieciątka Jezus „Petit Roi de Grâce” w Beaune i chrystusowca ks. Ryszarda Fydy SChr, proboszcza parafii Św. Elżbiety od Trójcy Świętej w Dijon.
Po powitaniu przez delegata biskupiego do spraw zakonnych, ks. Paula Chadeuf, nastąpiło przedstawienie się obecnych, w którym każdy w kilku zdaniach wspomniał o wydarzeniach we wspólnocie w minionym roku. Nasz Współbrat, zabierając głos, wspomniał m.in., że prowincja francusko-hiszpańska Towarzystwa Chrystusowego obchodziła w ubiegłym roku 80-lecie obecności i pracy duszpasterskiej na ziemi francuskiej i że w dziękczynieniu księża chrystusowcy wraz wiernymi z podparyskich parafii odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Kolejnym punktem porannej części programu było spotkanie z ks. Matthieu Delestre c.o., kapelanem duszpasterstwa studentów w Dijon, pod ogólnym tytułem „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”. Ksiądz Delestre c.o. podzielił się również refleksjami na temat przygotowywanego XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów nt. młodych, który odbędzie się w Rzymie w październiku 2018, opowiadał o swojej posłudze i studentach. Po wspólnie spożytym obiedzie do przybyłych przemówił ordynariusz archidiecezji, abp Roland Minnerath, który w swoim wystąpieniu nawiązał do swojego adwentowego listu pasterskiego z 2017 roku «sur la synodalité dans l’Église» i mówił o synodalności w Kościołach katolickim i prawosławnym.
O godz. 16:00 wszyscy spotkali się w kościele Notre Dame na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem abpa Minneratha. W koncelebrze obok obecnych kapłanów zakonnych, cystersa, benedyktyna, chrystusowca, oratorianina, stanęli m.in. ks. Paul Chadeuf, delegat biskupi, ks. Emmanuel Pic proboszcz parafii, dwaj księża Fidei Donum z Afryki posługujący w parafii Notre Dame i w katedrze i jeszcze jeden Polak – pallotyn, ks. Marek Rajkowski SAC z parafii św. Michała w Dijon. W homilii pasterz archidiecezji mówił o istocie powołania zakonnego, które przez całkowite oddanie się Bogu przez śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa wskazuje na inną rzeczywistość, na Boga i wartości nieprzemijające. Prosił osoby konsekrowane, by były światłem dla otaczającego ich świata. W modlitwie powszechnej zanoszono prośby w intencji osób Bogu poświęconych, młodych w Kościele, i powołań kapłańskich i zakonnych. W modlitwie eucharystycznej, w memento za zmarłych wspomniano siostry i kapłanów zakonnych którzy w minionym roku odeszli po nagrodę do Pana.

Nasze sprawozdanie ukazało się w „Głosie katolickim”: R. FYDA, «Dijon. Dzień życia konsekrowanego», GK LIX[2018], nr 8[2713], s. 16.

« wróć do listy wszystkich wpisów