Kalendarium wydarzeń

W „Głosie katolickim” o naszej posłudze [o różnej działalności chrystusowców]…

dodano 6 lutego 2018

W polonijnym tygodniku wydawanym przez PMK we Francji znajdujemy wiele artykułów – sprawozdań z różnych akcji i działań duszpasterskich w naszych wspólnotach. W ostatnim styczniowym numerze niemalże cały dział dotyczący tego tematu był poświęcony parafiom, gdzie pieczę duszpasterską sprawują nasi Współbracia (PAROISSE STE ELISABETH DE LA TRINITÉ, «60. urodziny proboszcza z Dijon», GK LIX[2018], nr 4[2709], s. 16; R. FYDA, «Dzień Migranta i Uchodźcy w Dijon», GK LIX[2018], nr 4[2709], s. 14; SIOSTRY SERCANKI, «Kolędowanie w Fouquières les Béthune», GK LIX[2018], nr 4[2709], s. 18; Z. CHARROIN, «Święto Trzech Króli», GK LIX[2018], nr 4[2709], s. 15). We wcześniejszym numerze zawarto nasze adwentowe wspomnienia (M. M. STEFANIK, T. MIKULAK, «Wspomnienia adwentowe Chrystusowców», GK LIX[2018], nr 3[2708], s. 16-17). Chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o pierwszym numerze z lutego br., gdzie znajdziemy artykuł o doktoracie honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prof. Rémiego Brague’a, podczas którego laudację wygłosił nasz Współbrat ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr («Doktorat honoris causa UPJPII», GK LIX[2018], nr 5[2710], s. 14). Ostatni karnawałowy numer „Głosu” przynosi kolejne informacje o jasełkach (nawet o tych, o których nie wspomina nasze kalendarium): M. RUSZAŁA, «Jasełkowo-gwiazdkowe spotkanie w Argenteuil», GK LIX[2018], nr 6[2711], s. 16-17; UCZESTNICY – PARAFIANIE, «Jasełka w Lille», GK LIX[2018], nr 6[2711], s. 18-19. Podobnie i pierwszy wielkopostny: MDZ, «Spotkanie opłatkowe w Dunkierce», GK LIX[2018], nr 7[2712], s. 18-19. W tym samym numerze wspomina się także zacięcie redakcyjne kronikarza, cytując w ramach sprawozdania z zebrania Polskiego Zjednoczenia Katolickiego we Francji jedną z jego relacji, która ukazała się w „Głosie”: LILIANE ET JEAN-LOUIS FOVET, «Walne Zebranie PZK u Sióstr Sercanek», GK LIX[2018], nr 7[2712], s. 16-18. A kolejny – to sprawozdania z Dnia Życia Konsekrowanego w Dijon (R. FYDA, «Dijon. Dzień życia konsekrowanego», GK LIX[2018], nr 8[2713], s. 16) i résumé naszej posługi w okresie Bożego Narodzenia z zaproszeniem do modlitwy (T. MIKULAK, «Z Internetowej Kroniki Chrystusowców», GK LIX[2018], nr 8[2713], s. 18-19). Polecamy także zajrzeć do galerii fotografii z obchodów ku czci św. Wincentego w Lallaing.

« wróć do listy wszystkich wpisów