Kalendarium wydarzeń

Nasze rekolekcje AD 2018

dodano 20 lutego 2018

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15) – słyszymy te słowa w pierwszą wielkopostną niedzielę. Mamy wielkie pragnienie ich realizacji, bo chcemy dobrze wykorzystać czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy, chcemy podjąć wysiłek nawrócenia i przemiany życia, by pałać jeszcze większą gorliwością w pracy apostolskiej na rzecz polskiej rzeszy wychodźczej. Chrystusowcy z europejskich prowincji (z prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa obejmującą Wielką Brytanię i Irlandię, Matki Bożej Częstochowskiej z Francji i Hiszpanii oraz św. Józefa z Niemiec, Holandii, Włoch i Węgier) na początku tego świętego czasu przeżywają swoje zakonne rekolekcje, do których odprawienia są zobowiązani na mocy Ustaw (por. UiDTChr, art. 50).

My, chrystusowcy z prowincji MB Częstochowskiej zgromadziliśmy się w domu PMK im. Anny i Stanisława Kozłowski w La Ferté sous Jouarre na wspólnych ćwiczeniach duchowych, które prowadzi dyrektor domu rekolekcyjnego redemptorystów w Lubaszowej, o. Sylwester Cabała CSsR. Prócz Współbraci posługujących we Francji i Hiszpanii jest ks. Jerzy Chorzempa SChr z Grecji oraz ks. Jan Pranke SChr, ongiś duszpasterz na francuskiej ziemi, dziś mieszkaniec domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie. Tematyka tegorocznych rekolekcji związana jest z programem duszpasterskim Kościoła w naszej Ojczyźnie, który jako cel stawia odkrycie na nowo osoby i darów Ducha Świętego, zatem Rekolekcjonista mówi w konferencjach o Trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej, o Jego obecności w świecie w Kościele, w nas, o Jego działaniu i darach. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,38) – temat roku przynagla nas do modlitwy, której treść i której słowa podpowiadają teksty liturgii godzin (choćby refren powtarzany przy prośbach jutrzni środy I tygodnia Wielkiego Postu: „Przez swego Ducha daj nam nowe życie”) bądź śpiewane pieśni do Ducha Świętego (przykładowo ta śpiewana w wielu parafiach przed kazaniem – „Duchu Święty, przyjdź prosimy, Twojej łaski nam trzeba…”).
Czas rekolekcji to również okazja, by zaznaczyć kapłańskie jubileusze Współbraci: srebrny ks. Stanisława Sokoła SChr i diamentowy ks. Władysława Dobrocia SChr – to te bardziej znane ze swojej nazwy, ale mamy i innych Jubilatów: szafirowego ks. Jerzego Sowę SChr; rubinowego ks. Kazimierza Kuczaja SChr; koralowych ks. Jana Ciągło SChr, ks. Antoniego Ptaszkowskiego SChr i ks. Józefa Wąchałę SChr; perłowego ks. Romana Szarzyńskiego SChr i kryształowego ks. Piotra Lizonia SChr. Współbracia-Jubilaci przewodniczą codziennej Eucharystii.
Polecamy się modlitwie drogich Czytelników, naszych kochanych Przyjaciół, polecamy wszystkich Współbraci odprawiających w tym czasie święte rekolekcje oraz je prowadzących, by stały się one rzeczywiście czasem łaski, czasem upragnionym, czasem zbawienia, czasem przemieniającego działania Boga… (por. 2 Kor 6,2b)

O rekolekcjach w naszej prowincji, jak i pozostałych europejskich prowincjach zagranicznych Towarzystwa Chrystusowego przeczytamy w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Rekolekcje Księży Chrystusowców», GK LIX[2018], nr 14[2719], s. 18-19.

fot. ks. Ryszard Fyda SChr


« wróć do listy wszystkich wpisów