Kalendarium wydarzeń

Diamentowy kapłański jubileusz

dodano 15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018 r., w niedzielę poprzedzającą ipsa dies 60. rocznicy święceń kapłańskich, w Dunkierce odbywały się uroczystości diamentowego jubileuszu kapłaństwa ks. Władysława Dobrocia SChr. Z Poznania na tę uroczystość przybyli przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ryszard Głowacki SChr (który wygłosił okolicznościową homilię) i ekonom generalny, ks. Zbigniew Kutnik SChr. Przybył również przełożony prowincji, ks. Jan Ciągło SChr; nie zabrakło przedstawicieli miejscowego duchowieństwa, władz miasta i polskiego przedstawiciela dyplomatycznego a także parafian z Dunkierki, Boulogne sur Mer a nawet z Montigny en Ostrevent. Przy okazji tak zacnego jubileuszu kapłaństwa Dostojnego Jubilata uhonorowano miejskim odznaczeniem. „Głos katolicki” w numerze na tę niedzielę przygotował krótki biogram Jubilata, życzenia Parafian oraz umieścił na ostatniej stronie okładki jego zdjęcie: «Diamentowy Jubileusz Ks. Władysława Dobrocia», GK LIX[2018], nr 14[2719], s. 2 i 16. Ten sam periodyk przekazuje bardziej szczegółową relację z obchodów kapłańskiego jubileuszu, napisaną przez naocznego świadka: M. DZ., «Jubileusz Ks. Władysława Dobrocia», GK LX[2018], nr 17[2722], s. 14-15.

Dokładnie w rocznicę święceń, w piątek 20 kwietnia br., diamentowi Jubilaci spotkali się na dziękczynnej Eucharystii w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w domu seniora w Puszczykowie, gdzie obecnie przebywa najliczniejsza ich grupa. Wśród dziękujących Bogu za lata kapłańskiej posługi był ks. Wacław Bytniewski SChr, który ponad 50 lat pracował w różnych wspólnotach północnej Francji. Kolejną, wspólnotową odsłoną jubileuszowego Te Deum… była Msza Święta z przyjaciółmi i darczyńcami zgromadzenia w drugą niedzielę maja w kaplicy domu głównego w Poznaniu.

« wróć do listy wszystkich wpisów