Kalendarium wydarzeń

Modlitwa za Ojczyznę, za Polaków w kraju i na emigracji…

dodano 6 maja 2018

„Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Słowa tej modlitwy, ułożonej przez Sługę Bożego ks. Piotra Skargę SJ, donioślej i szczególniej brzmią przy okazji świąt narodowych. I cisną się na usta w dniu 3 maja, gdy czcimy Maryję, naszą Matkę i Królowę, Królowę Polski i Polonii Zagranicznej… Właśnie: wzywając wstawiennictwa i orędownictwa Maryi w roku stulecia odzyskania niepodległości wołamy do Boga za naszą Ojczyznę, za rządzących i rządzonych w niej, za wszystkich naszych Rodaków mieszkających w kraju czy też rozsianych po różnych zakątkach świata, modlimy się, by „religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju”. Z okazji tego maryjnego święta (i przypadającego w tym dniu święta Konstytucji 3 Maja Polonia z Francji i Hiszpanii spotykała się w swoich kościołach na wspólnej modlitwie bądź ipsa dies (Houdain), bądź w następoującą niedzielę (Les Gautherets, Beaulieu Roche la Molière).

« wróć do listy wszystkich wpisów