Kalendarium wydarzeń

Święcenia kapłańskie, zjazd wyższych przełożonych i srebrny kapłański jubileusz – czyli z krótką wizytą w Poznaniu…

dodano 22 maja 2018

Napisaliśmy, że majowy dzień skupienia jest okazją do dziękczynienia za łaskę i dar kapłaństwa, albowiem większość z nas w tym miesiącu otrzymywała święcenia kapłańskie. W tym roku również byliśmy świadkami święceń kolejnego rocznika chrystusowców: we wtorek 22 maja 2018 r. ‘wzbogaciliśmy się’, jak głosi tweet na na naszym zakonnym profilu, o 4 nowych diakonów i 5 neoprezbiterów. W tym ważnym wydarzeniu brali udział również Współbracia z naszej prowincji (obecnie i dawniej w niej posługujący) z ks. prowincjałem Janem Ciągło SChr na czele, który przybył na doroczne spotkanie przełożonych prowincji zagranicznych Towarzystwa Chrystusowego z jego zarządem generalnym. Wypada także zauważyć obecność srebrnego jubilata – ks. Stanisława Sokoła SChr, który przybył na wspólnotowe świętowanie jubileuszu wraz z kolegami z rocznika w domu głównym w Poznaniu.

« wróć do listy wszystkich wpisów