Kalendarium wydarzeń

Zaproszenia, zaproszenia…

dodano 6 września 2018

„Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie – służ jej całą duszą” pisał do Polaków Czcigodny Słga boży kard. August Hlond w 1931 roku. I słowa te aktualne są po dziś dzień… Słowa te ponadto stanowią motto tegorocznego modlitewnego czuwania na Jasnej Górze w intencji Polonii i jej duszpasterzy, które odbędzie się w nocy 19/20 października 2018 r. (niemalże w przededniu 70. rocznicy śmierci autora tch słów). Uruchomiono internetowy serwis (http://czuwanie.chrystusowcy.org/) poświęcony temu czuwaniu, gdzie znajdziemy program, można pobrać plakat oraz nadesłać intencje, które będą omadlane u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski i Polonii…

Natomiast na stronie Ośrodka Postulatorskiego znajdziemy informacje o wydanych i przygotowywanych pozycjach książkowych o Kardynale Założycielu i Ojcu Współzałożycielu, o przygotowywanym spektaklu Teatru Telewizji o kard. Hlondzie i organizowanym 22 września 2018 r. parafię, Akcję Katolicką i Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Sł. Bożego Kard. A. Hlonda w Rumi IV Ogólnopolskiego Kongresu Hlondowskiego.

« wróć do listy wszystkich wpisów