Kalendarium wydarzeń

Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

dodano 4 listopada 2018

„Stulecie odzyskania niepodległości obchodzi się na raz na sto lat albo tylko raz…” – można by zażartować, ale warto i trzeba podkreślić tę okrągłą rocznicę i ją celebrować… Przede wszystkim przez modlitwę w intencji Ojczyzny, by dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli nasz kraj rozwijał się w pokoju i panowały w nim zgoda i sprawiedliwość, aby wszyscy żyli w prawdziwym pokoju i dobrobycie. Może są to słowa zbyt górnolotne, ale są one parafrazą kolekty Mszy za Ojczyznę (Deus, qui mirabili consilio universa disponis, suscipe benignus quas pro patria nostra tibi fundimus preces, ut sapientia moderatorum et honestate civium concordia et iustitia firmentur, atque fiat cum pace prosperitas perpetua), dlatego tym bardziej warto i trzeba zanosić do Boga modlitwę za swój kraj ojczysty. Podobne przynaglenie do modlitwy za Ojczyznę i angażowania się w budowanie jej dobrobytu znajdziemy w słowach Prymasa Polski i założyciela naszej rodziny zakonnej, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który ponad 70 lat temu pisał w orędziu do ludności osiedlającej się na tzw. Ziemiach Odzyskanych: „Budujcie Polskę na zagonie, w mieście, kopalni, w każdej pracowni, w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie Królestwo Chrystusowe. […] Iżby w odbudowanej ojczyźnie każdy czuł się dobrze jako człowiek, jako obywatel Państwa, jako wyznawca ewangelicznej prawdy i jako wierny syn Kościoła”. W końcu nasz Wielki Rodak, św. Jan Paweł II, w poemacie „Myśląc Ojczyzna” zawarł to przesłanie i wezwanie do tej modlitwy:

„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.”

Obchody we wspólnotach polonijnych z Saint Denis i z Bagnolet

Podejmujemy zatem ten apel i w naszych wspólnotach organizujemy jubileuszowe religijno-patriotyczne uroczystości. W sobotę i niedzielę 3 i 4 listopada na modlitwie, ale także na wspólnym śpiewaniu patriotycznych piosenek zgromadzili się Polacy z dwóch wspólnot regionu paryskiego (Bagnolet i Saint Denis). W sobotnie popołudnie spotkali się na śpiewaniu patriotycznych piosenek w kościele Saint Louis w Deuil-la-Barre. Podczas tego spotkania nastąpiło rozwiązanie konkursu plastycznego dla dzieci pt. Polonia semper fidelis. Nie zabrakło także tradycyjnego polskiego ‘chodzonego’ czyli poloneza. Natomiast w niedzielny poranek uczestniczyli we Mszy w intencji Ojczyzny w kościele Saint Denys de l’Estrée w Saint Denis, w czasie której śpiewał chór Totus Tuus a okolicznościowe kazanie wygłosił przybyły z Polski, ks. Mariusz T. Sokołowski SChr, jeden z chrystusowców działających w tzw. grupie misyjno-rekolekcyjnej. Do wspólnego śpiewania włączyły się także pracujące w pobliżu polskie siostry zakonne – serafitki z Montmorency oraz misjonarki Chrystusa Króla z La Ferté sous Jouarre. Blog serafitek przedstawia szczegółowo to, co działo się w sobotę w Deuil la Barre.

W Bagnolet zaś wszystko odbywało się w niedzielę 4 listopada w kościele Notre Dame de Pontmain. Rozpoczęło się programem słowno-muzycznym o św. Janie Pawle II z okazji 40. rocznicy jego wyboru na stolicę Piotrową w wykonaniu chóru Soli Deo z Aulnay sous Bois, potem Msza Święta z kazaniem ks. Mariusza, następnie poczęstunek w sali i śpiew polskich patriotycznych piosenek. Obchody w Bagnolet i Saint Denis ‘schodzą się’ symbolicznie z stuleciem zawieszenia polskiej flagi na Jasnej Górze. Na pamiątkę tych religijno-patriotycznych uroczystości każdy uczestnik na zakończenie Eucharystii umieszczał grudkę ziemi w specjalnej urnie, która zostanie złożona w Kaplicy Narodu Polskiego właśnie w duchowej stolicy Polski a ponadto każda rodzina (i osoba samotna) zabierała do swojego domu specjalną kropielniczkę i buteleczkę z wodą święconą.

Fotogaleria...

Aulnay sous Bois – inauguracja tygodnia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dokładnie sto lat temu, 4 listopada 1918 roku, Jasnogórskie Sanktuarium, jako jedno z pierwszych miejsc na ziemiach polskich odzyskało wolność. Spod zaboru austriackiego zostało oswobodzone przez polskich żołnierzy pod dowództwem ppor. Artura Wiśniewskiego. I właśnie dzisiaj, 4 listopada 2018 roku dokładnie 100 lat od tych wydarzeń rozpoczęliśmy w naszej polskiej parafii w Aulnay sous Bois uroczystości związane z odzyskaniem Niepodległości. Msza Święta była celebrowana przez trzech kapłanów: prowincjała chrystusowców z Francji i Hiszpanii, ks. Jana Ciągło SChr, proboszcza ks. Jarosława Kocha SChr i gościa przybyłego z Poznania, ks. Marcina Stefanika SChr. W wygłoszonej homilii ks. Marcin zwrócił szczególną uwagę na rolę i miejsce, jaką w polskich rodzinach zawsze odgrywał i nadal odgrywa Pan Bóg. Podkreślał jak w latach trzydziestych kardynał Hlond, założyciel ich wspólnoty zakonnej i Prymas Polski, wzywał do tego, iż wolna Polska nie będzie już toczyć walkę o ziemię, ale o ducha Chrystusowego. A w późniejszym czasie, w latach osiemdziesiątych, gdy na nowo Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji politycznej, ksiądz Jerzy Popiełuszko upominał naród polski, że w tej sytuacji nie chodzi już o wolność zewnętrzną, ale wewnętrzną, której nie da się kształtować bez Boga. A dziś, gdy rodzina jest tak bardzo wystawiona na różnego rodzaju próby i narażona na wiele przeciwności, najważniejsza jest odbudowa pozycji Boga w rodzinach, gdzie kształtują się fundamentalne postawy młodego pokolenia. Na zakończenie homilii, wszyscy wierni pomodlili się modlitwą księdza Piotra Skargi w intencji Ojczyzny, którą wraz z kotylionami w ojczystych barwach każdy z nas otrzymał przed rozpoczęciem liturgii. Następnie dzieci, ubrane w piękne krakowskie stroje przeczytały intencje modlitwy powszechnej.
Na zaproszenie tutejszej Polonii przybył z Podhala trzydziestoosobowy zespół folklorystyczny „SKALNI”, zapewniając piękną oprawę muzyczną dzisiejszej liturgii. Gdy zagrali i zaśpiewali „Barkę” na góralską nutę, niejednemu z nas pojawiła się w oczach łza wzruszenia. Została ona zadedykowana naszemu Wielkiemu Polakowi, św. Janowi Pawłowi II z okazji przypadających w tym dniu imienin Karola Wojtyły, oraz w 40 rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. Po południu w teatrze Jacques Prévert w Aulnay sous Bois spotkaliśmy się na koncercie zespołu „Skalni”, gdzie mogliśmy nacieszyć się piękną góralską muzyką i tańcami. Na koncert, oprócz licznie zgromadzonej Polonii i francuskich przyjaciół, przybyli też nasi duszpasterze, ks. Jan Ciągło SChr, ks. Jarosław Koch SChr, ks. Marcin Stefanik SChr i ks. Roman Wrocławski SChr (który jest proboszczem miejscowej francuskiej parafii). Przybył też mer miasta Aulnay sous Bois, Bruno Beschizza, który w swoim przemówieniu podkreślał znaczącą rolę, jaką odgrywa wspólnota polska w życiu Aulnay sous Bois i lokalnego Kościoła.
Elżbieta Noster

Setna rocznica odzyskania Niepodległości obchodzona w „naszej Małej Polsce”, w Aulnay sous Bois (obchody ipsa die)

W tym roku Polonia z Aulnay sous Bois 11 listopada świętuje razem z miejscową parafią francuską podwójną rocznicę: stulecie zakończenia I wojny światowej (l’Armistice de 1918) oraz stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Odwaga i poświęcenie przodków, którzy złożyli swe życie na ołtarzu naszych dwóch ojczyzn, stają się dla nas przykładem do naśladowania. Albowiem miłość do Ojczyzny stanowi ważną część naszej tożsamości: jeżeli zniknie patriotyzm, razem z nim zniknie wspólne dziedzictwo i pamięć zbiorowa. Bez niego wspólne życie na tym samym terytorium staje się trudne a czasami wręcz niemożliwe. I nie można powiedzieć, że jest się prawdziwym chrześcijaninem jeżeli odmawia się służby Ojczyźnie.
Słowami św. Jana Pawła II, który mówił, że „Patriotyzm sytuuje nas w ramach czwartego przykazania, które nakazuje czcić ojca i matkę swoją… Ojczyzna jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, i jako taka staje się ich wspólnym obowiązkiem…”, ks. prowincjał Jan Ciągło SChr rozpoczął uroczystą Mszę Świętą w ten dzień 11 listopada. Koncelebrowali ją jego Współbracia: duszpasterz Polaków, ks. Jarosław Koch SChr i proboszcz miejscowej francuskiej parafii św. Józefa, ks. Roman Wrocławski SChr, a asystował diakon Philippe Solignac.
Liturgia, podczas której modliliśmy się wspólnie z parafią francuską, odprawiana była w dwóch językach. Przystrojony ołtarz przystrojony białymi i czerwonymi kwiatami, flagi polska i francuska, ubrani w galowe mundury panowie z drużyny straży honorowej pw. św. Floriana, kilkoro dzieci i dorosłych w strojach ludowych, sztandar Bractwa Żywego Różańca, podkreślały uroczysty charakter i powagę tego święta. A niejednej czy niejednemu z nas mocniej zabiło serce, gdy usłyszeliśmy jakże drogie nam pieśni „Gaude Mater Polonia”, „Te Deum laudamus” bądź „Rota” wykonane w wersji wielogłosowej przez chlubę naszej parafii – chór „Soli Deo”. Łącząc się ze wszystkimi Polakami w kraju i na emigracji po Mszy Świętej zaśpiewaliśmy wspólnie hymny Polski „Mazurek Dąbrowskiego” i Francji „Marsyliankę”. Nsstępnie w przykościelnej salce wraz z francuskimi parafianami spędziliśmy czas przy lamce wina i na rozmowie.
Dzisiejsza, uroczysta i piękna liturgia na długo pozostanie w sercach i pamięci nas wszystkich, bo chyba dzięki niej jeszcze bardziej uświadamiamy sobie jak dumni jesteśmy i szczęśliwi jako Polacy, że mamy wolny i niepodległy kraj. Mimo że mieszkamy z dala od Ojczyzny, to tę naszą Ojczyznę – Polskę nosimy w sercu i nigdy o niej nie zapomnimy. Jednocześnie jesteśmy wezwani do modlitwy za tych, którzy walczyli o wolną Polskę, do modlitwy za wszystkie ofiary Wielkiej Wojny, a przede wszystkim do modlitwy o trwały i sprawiedliwy pokój na całym świecie. Niech ta piękna, okrągła rocznica pomoże nam odnajdywać swoje korzenie i pielęgnować to, co stanowiło i stanowi o wielkości naszych dwóch krajów – Polski i Francji.
Elżbieta Noster
Dodajmy również, że TVP Polonia w swoim tournée po świecie mówiącym o świętowaniu tego dnia przez Polonię zawitała również do Aulnay (reportaż z Aulnay znajdziemy pomiędzy 2:30 a 5 minutą nagrania).

Obchody w Dunkierce, Montigny en Ostrevent i Roche la Molière

W wielu innych miejscach Francji uroczystości stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę odbywały się ipsa die i były połączone z 100. rocznicą zakończenia Wielkiej Wojny, albowiem właśnie dzień zakończenia działań wojennych i podpisania aktu zawieszenia broni w Compiègne został uznany za dzień odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów i narodzin II Rzeczypospolitej. W Montigny en Ostrevent, w kościele st Charles (zbudowanym dla przybywających przed prawie stu laty polskich rodzin górniczych) na modlitwie zgromadzili się wspólnie Francuzi i osoby polskiego pochodzenia. W polskiej kaplicy w Dunkierce wokół ołtarza na liturgii sprawowanej przez obecnego i poprzedniego duszpasterza – ks. Ryszarda Oblizajka SChr i ks. Władysława Dobrocia SChr zgromadzili się Polacy zamieszkujący to portowe miasto, jego okolice a także Boulogne sur Mer a następnie przeszli pod pomnik polskich lotników walczących w 1940 r. i stelę ku czci bł. Jerzego Popiełuszki. W Beaulieu Roche la Molière obchody miały dwojaki charakter: modlitewny i kulturalny.

obchody w Dunkierce (fot. Dominique Zajac)


100 lat niepodległości Polski w Hiszpanii

Również Polonia w Hiszpanii zorganizowała piękne uroczystości z okazji stulecia niepodległości Ojczyzny… Jak można odczytać w serwisie radia watykańskiego Polonia w Madrycie zorganizowała dwudniowe obchody: wieczorem w sobotę 10 listopada odbyła się uroczysta gala, podczas której przypomniano najważniejsze fakty z polskiej historii; kulminacją obchodów była Msza Święta w niedzielę w madryckiej katedrze Almudena pod przewodnictwem pasterza diecezji kard. Carlosa Osoro. Wśród koncelebrujących polskich kapłanów, duszpasterzy polonijnych z hiszpańskiej stolicy i jej przedmieść byli nasi Współbracia – ks. Andrzej Sobczyk SChr i ks. Adam Szymczak SChr. Dodajmy, że archidiecezjalny serwis www również informował o tym wydarzeniu i na nie zapraszał.
Natomiast w Walencji jubileuszowe obchody stały się jednocześnie uroczystym erygowaniem polskiej parafii personalnej w tym mieście pw. Matki Bożej Częstochowskiej, o czym informuje internetowy serwis archidiecezji, jak i archidiecezji madryckiej. Tu uroczystościom przewodniczył również ordynariusz diecezji, kard. Antonio Cañizares. Pierwszym proboszczem nowoustanowionej parafii personalnej został dotychczasowy duszpasterz Polaków w archidiecezji i koordynator polskiego duszpasterstwa polonijnego w Hiszpanii, ks. wiceprowincjał Czesław Piela SChr.

« wróć do listy wszystkich wpisów