Placówki we Francji

Guesnain, Cambrai

Duszpasterze

ks. Piotr Lizoń
ks. Piotr Lizoń
duszpasterz franc.-pol.

Adres Parafii

15E, rue François Bacquet; 59287 Guesnain

Kontakt telefoniczny i e-mail

tel. (+33) 327 88 99 60
e-mail:

Duszpasterstwo

Polonijny duszpasterz zaangażowany jest w duszpasterstwo lokalne w parafii Saint Christophe en Douasis.

Niedzielne Msze Święte dla wspólnoty polonijnej:

Guesnain, église ste Aldegonde:
niedziela i święta godz. 11:00;