Zarząd Prowincji

ks. Zbigniew Wcisło
Prowincjał

ks. Zbigniew Wcisło

ks. Zdzisław Początek
Wiceprowincjał

ks. Zdzisław Początek

ks. Antoni Ptaszkowski
Ekonom Prowincji

ks. Antoni Ptaszkowski


tel. kom. (+33) 607018150