Zarząd Prowincji

ks. Zbigniew Wcisło
Prowincjał

ks. Zbigniew Wcisło


tel. +33 171 85 80 04

ks. Antoni Ptaszkowski
Wiceprowincjał

ks. Antoni Ptaszkowski


tel. kom. (+33) 607018150

ks. Zdzisław Początek
Ekonom Prowincji

ks. Zdzisław Początek