Zarząd Prowincji

ks. Jan S. Ciągło
Prowincjał

ks. Jan S. Ciągło

Adres e-mail: stanj135@neuf.fr
tel. (+33) 143 88 00 76

ks. Czesław Piela
Wiceprowincjał

ks. Czesław Piela

ks. Antoni Ptaszkowski
Ekonom Prowincji

ks. Antoni Ptaszkowski


tel. kom. (+33) 607018150